Fotografie z cyklu JIHLAVA BEZ ODPADU.
Photos from the cycle ZERO WASTE JIHLAVA.
1/ Karolína a průměrný celoživotní odpad jedné osoby na skládce v Henčově.
2/ Každý nákup je rozhodnutí. Zuzka a balíky separovaného plastového odpadu ve třídičce odpadu v Hruškových Dvorech.
3/ Třídit bioodpad má smysl. Bioodpad z jihlavských domácností, z něj vytvořený kompost na skládce v Henčově.
4/ Účtenku? Aleš a balíky separovaného papírového odpadu ve třídičce odpadu v Hruškových Dvorech.
5/ Dejme věcem druhou šanci. Fotografováno na sběrném dvoře odpadu v Jihlavě. 
6/ Petr s knihou Domácnost bez odpadu od Bey Johnson a vytříděné barevné sklo na skládce v Henčově.
7/ Někdy není důležité co děláme, ale co neděláme. Věci, které nekoupíme. Prostor, který nezaplníme. Odpad, který nevytvoříme. Zuzka a separovaný plastový odpad ve třídičce odpadu v Hruškových Dvorech.
8/ Aleš a balíky separovaného papírového odpadu ve třídičce odpadu v Hruškových Dvorech.
9/  Karolína a průměrný celoživotní odpad jedné osoby na skládce v Henčově.
10/ Krajina s průměrným ročním směsným odpadem za dvě osoby na skládce v Henčově.
11/ Třídit bioodpad má smysl. Bioodpad z jihlavských domácností, z něj vytvořený kompost na skládce v Henčově.
12/ Portrét mladé ženy. Separovaný papírového odpadu ve třídičce odpadu v Hruškových Dvorech.
13/ Po Vánocích. Honza a Aleš na skládce v Henčově.
Fotografie byly použity vrámci kampaně JIHLAVA BEZ ODPADU.
Použití v inzerci, na vozech MHD, na plakátech, ...
Součástí kampaně jsou návody pro minimalizaci odpadu doprovázené ilustracemi a webová stránka Jihlava bez odpadu!
Back to Top