Grafická úprava a zpracování katalogu k fotografické výstavě Fotogenia – Rajhrad 2019.
Formát 23 x 23 cm. Vydavatel Photogenia Brno.
Elektronická verze katalogu.
Elektronická verze katalogu k výstavě FUNKCE A STYL vznikla už v roce 2015. 
V roce 2019 vydalo Město Jihlava katalog ve formátu 22 x 32 cm.
Texty Petr Dvořák a Jana Laubová, dobové fotky Muzeum Vysočin a SOkA Jihlava.
Kromě grafického zpracování celé výstavy, včetně adjustace i zpracování publikace, jsem autorem současných fotografií. Byla to krásná práce! :-) 
Back to Top