Když se na Vysočině začaly ztrácet stromy... 
*Ve vizuálním umění je horror vacui nebo kenofobie vyplněním celého povrchu prostoru nebo uměleckého díla detaily. Ve fyzice odráží Aristotelovu představu, že „příroda se děsí prázdnoty“. (Wikipedie)
Back to Top