Když se na Vysočině začaly ztrácet stromy
Počátek série fotografií na téma strachu z prázdnoty* vychází z pozorování kůrovcem napadených mizejících lesů na Vysočině. Paralelně vznikají snímky použitých vánočních stromků odložených u popelnic, které pak na skládce za městem ve vysoké hromadě čekají na rozdrcení do bioodpadu. Rozpor je symbolický.
Zaplňování prázdnoty (vnější i vnitřní) začalo po malých kouscích – průzkumem možnosti využití recyklovaného plastu na výrobu plastových lesů, oživováním bájných zvířat, zdánlivě optimistickými výkřiky, … 
*Ve vizuálním umění je horror vacui nebo kenofobie vyplněním celého povrchu prostoru nebo uměleckého díla detaily. Ve fyzice odráží Aristotelovu představu, že „příroda se děsí prázdnoty“. (Wikipedie)
Back to Top