Dvojjazyčná publikace Po pěšinách Bělskem o historii regionu.
Mým úkolem bylo pořízení současných fotografií (podstatnou část tvoří fotografie historické)
a grafické zpracování knihy a výstavy.
Vydal spolek Chodsko žije! v roce 2021.
Autoři: Kristýna Pinkrová, Ladislav Ptáček, Radka Kinkorová a Karl Reitmeier.
Formát 165 x 240 mm, vazba V4.
Fotografie vznikaly od dubna do července 2021. 
Prvotním zadáním bylo zachytit současný stav zaniklých obcí, které po druhé světové pohltilo ochranné vojenské pásmo kolem hranic. Často zbylo jen pár cihel, zarůstající základy domů nebo staré studny.
Na místech bývalých mlýnů a skláren kolem řeky Radbuzy je dnes k nalezení, kromě fragmentů náhonů, pár sklíček, bobří stavby nebo skautské osady.
Současně jsme fotografovala přírodu, krajinu i živé obce regionu kolem Bělé nad Radbuzou.
Kraj jsem si zamilovala...
Back to Top